MI Swiss Apprenticeships

Làm để học, học để làmApprenticeship

Nhận bằng từ đại học đối tácDual degree

Trợ phí tối thiểu 85%Scholarship

Khác biệt

Học ngay tại nơi làm việc

và tích luỹ năng lực để chuyển đổi thành văn bằng từ đại học uy tín Châu Âu
Học với chuyên gia và áp dụng ngay tại nơi làm việc
Nhận bằng kép từ đại học uy tín Châu Âu
Trợ phí tối thiểu 80%
Hoàn tất trong 12 tháng - 18 tháng
Đầu tiên tại Việt Nam
Cử nhân Văn bằng 2

Cử nhân Văn bằng 2

BBA và BSc in Organization từ Thuỵ Sĩ và Pháp

Cử nhân Văn bằng 2

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

MBA và MSc in Organization từ Thuỵ Sĩ và Croatia.

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ Quản trị Nhân sự

Thạc sĩ Quản trị Nhân sự

MBA và MA in HR từ Thuỵ Sĩ và Croatia

Thạc sĩ Quản trị Nhân sự

Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Thạc sĩ Quản lý giáo dục

MBA và MSc in Education từ Croatia và Pháp.

Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Đối tácCông nhận và Cấp bằng

Đại học đối tác đánh giá Apprenticeship, APEL và cấp bằng
Tiêu chuẩn Apprenticeship

Áp dụng theo khung năng lực Châu Âu

Toàn bộ quy trình và tiêu chuẩn triển khai Apprenticeship được tư vấn bởi London Academy of Sciences, United Kingdom, tuân thủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp do chính phủ Anh Quốc ban hành.
Cử nhân QT Kinh doanh (UK Gov ST0272)100%
Thạc sĩ QT Kinh doanh (UK Gov ST0480)100%
Thạc sĩ QT Nhân sự (UK Gov ST0813)100%
Thạc sĩ QL Giáo dục (UK Gov ST0477)100%
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2023/11/city-skyline-with-bridge-city-background.jpg

Trợ phí 80%Học phí Cử nhânPayment

Cử nhân
SIMI Swiss
Cử nhân
 • Phí đăng ký: CHF400
 • Học phí: CHF52,500
 • Hỗ trợ địa phương: N/A
 • Ebooks: CHF3,000
 • Tutor cho từng môn học: N/A
 • Work-based Project board: CHF4,000
Cử nhân
Paris-U
Cử nhân
 • Phí đăng ký: €250
 • Học phí: €12,000
 • Hỗ trợ địa phương: €1,000
 • Ebooks: €2,000
 • Tutor cho từng môn học: €1,500
 • Hướng dẫn Capstone Projects: €500
Trợ phí: 85%
Việt Nam
Trợ phí: 85%
 • Phí đăng ký: €200
 • Học phí: €2,700
 • Hỗ trợ địa phương: €0
 • Ebooks: €0
 • Huấn luyện năng lực cho từng môn: €0
 • Hướng dẫn Capstone Projects: €0

Trợ phí 85%Học phí Thạc sĩPayment

Thạc sĩ
Paris-U
Thạc sĩ
 • Phí đăng ký: €200
 • Học phí: €22,500
 • Hỗ trợ địa phương: N/A
 • Ebooks: €3,000
 • Tutor cho từng môn học: N/A
 • Hướng dẫn tốt nghiệp: €1,000
Thạc sĩ
VERN'
Thạc sĩ
 • Phí đăng ký: €250
 • Học phí: €12,000
 • Hỗ trợ địa phương: €1,000
 • Ebooks: €2,000
 • Tutor cho từng môn học: €1,500
 • Hướng dẫn Capstone Projects: €500
Trợ phí: 91%
Việt Nam
Trợ phí: 91%
 • Phí đăng ký: €200
 • Học phí: €3,700
 • Hỗ trợ địa phương: €0
 • Ebooks: €0
 • Huấn luyện năng lực cho từng môn: €0
 • Hướng dẫn Capstone Projects: €0
Skyscrapers from a low angle view in Shanghai,China.
Triển khai độc quyền

LAS Việt Nam

LAS Việt Nam, thành viên của London Academy of Sciences United Kingdom là đơn vị đại diện độc quyền chương trình Apprenticeship tại Việt Nam.
Trợ giảng và hỗ trợ học viên học trực tiếp với MI Swiss.
Hướng dẫn viết nhật ký công việc và chứng minh năng lực
Hướng dẫn đánh giá năng lực.
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2023/09/coat-arm-of-LAS-e1694835021271.png

LAS ApprenticeshipsLợi thếServices

Không chỉ là mô hình đào tạo hiện đại nhất hiện tại mà còn cung cấp nhiều hỗ trợ về học phí và văn bằng sau khi tốt nghiệp.

Trợ phí 80%

Học viên được trợ phí tối thiểu 80% cho chương trình lấy văn bằng Châu Âu.

Nhiều công nhận

Có thể lấy đồng thời nhiều văn bằng với sự công nhận của đại học đối tác.

Học tại chỗ làm

Chương trình áp dụng mô hình S.T.E.P độc quyền giúp lĩnh hội kiến thức mà không phải du học.

Ứng dụng tại chỗ

Toàn bộ kiến thức đã học được áp dụng ngay vào chỗ làm với sự hướng dẫn của trợ giảng.

Apprenticeship với trợ phí

Hãy để chúng tôi cung cấp bạn đầy đủ thông tin về chương trình và các hoạt động hỗ trợ!