Công nhận và cấp bằng từ

VERN UniversityTools

SIMI SwissManufacture

Université Libérale de ParisAutomation

Đối tácCông nhận và Cấp bằng

Với tiêu chuẩn đánh giá được công nhận bởi các chính phủ, sau khi đạt các năng lực yêu cầu của chương trình Apprenticeship, học viên sẽ được cấp bằng bởi đại học đối tác.
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2020/10/post_24-1280x1280.jpg

Đại học đối tác được kiểm định toàn diệnJourney

Toàn bộ các Đại học đối tác tham gia đánh giá và công nhận kết quả Apprenticeship được kiểm định toàn diện cả ở cấp tổ chức (institutional accreditation) lẫn cấp chương trình (programmatic accreditation).
Bằng cấp như mô hình truyền thống
Đại học được kiểm định toàn diện
Hệ thống bằng kép và công nhận chéo
Đại học đến từ Thuỵ Sĩ, Pháp, Croatia
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2020/10/post_24-1280x854.jpg

SIMI Swiss là Viện đại học đầu tiên tại Zug, Thuỵ Sĩ

https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2020/11/img-people-01-larger.jpg
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2020/11/img-people-01-larger.jpg

As a small family company, our mision is to create the best engineering solutions and deliver them to our clients.

Thuỵ Sĩ

Swiss Institute of Management and Innovation

 • Giới thiệu
 • Kiểm định

Viện đại học SIMI Thuỵ Sĩ là Viện đại học đầu tiên tại Zug, Switzerland với kiểm định cả cấp tổ chức (Institution Accreditation) và kiểm định cấp chương trình (Programatic Accreditation).

 • Kiểm định cấp cao nhất (Premier Institution) từ ASIC Vương quốc Anh (Accreditation Service for International Schools, University and Colleges).
 • Kiểm định hệ thống quản lý tương thích với hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Châu Âu (European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training (EQAVET) and Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) do HEAD – Higher education Accreditation Division cấp.
 • Kiểm định chương trình bởi hệ thống khảo thí và cấp văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc.
 • Kết quả đầu ra (learning outcome) được công nhận tương thích (mapping) với tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc gia Anh Quốc bởi Senior Leader Bureau United Kingdom.
 • Thành viên cấp Liên bang Thuỵ Sĩ của SVEB – Swiss Federation of Adult Learning
 • Chương trình được công nhận bởi khung năng lực quốc gia Anh Quốc.
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2020/11/img-people-03-larger.jpg

With an exceptional people around us, and an average tenure of ten years, I am proud that people choose to join Amwerk.

Pháp

Université Libérale de Paris

 • Giới thiệu
 • Kiểm định

Đại học Khai phóng Paris (Université Libérale de Paris – Paris-U) là đại học Khai phóng đầu tiên dành cho sau đại học với đầy đủ kiểm định và công nhận.

 • Kiểm định cấp tổ chức bởi HEAD – Higher Education Accreditation Division.
 • Các chương trình được kiểm định và công nhận bởi hệ thống văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc.
 • Các kiểm định uy tín khác tại Châu Âu.

Paris-U là đại học khai phóng đầu tiên dành cho sau đại học.

https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2020/11/img-people-03-larger.jpg
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2020/11/img-people-03-larger.jpg

With an exceptional people around us, and an average tenure of ten years, I am proud that people choose to join Amwerk.

VERN’ là đại học tốt nhất Croatia và đạt siêu danh hiệu giáo dục Croatia.

https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2020/11/img-people-01-larger.jpg
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2020/11/img-people-01-larger.jpg

As a small family company, our mision is to create the best engineering solutions and deliver them to our clients.

Croatia

VERN' University

 • Giới thiệu
 • Kiểm định

VERN là đại học tốt nhất Croatia với công nhận cấp nhà nước và kiểm định cấp quốc gia và Châu Âu.

 • Đại học tốt nhất Croatia (QUDAL);
 • Đại học được công nhận cấp chính phủ bởi Bộ giáo dục và văn hoá Croatia,
 • Đại học đạt kiểm định giáo dục cấp nhà nước (ASHE Croatia),
 • Đạo học đạt kiểm định chất lượng đào tạo đại học của Châu Âu ESG;
 • Đại học được công nhận bởi hệ thống đại học quốc tế IAU,
 • Đại học thành viên được công nhận bởi EFMD;
 • Đạt nhãn hiệu quốc gia về giáo dục đầu tiên của Croatia (Superbrands Croatia);
 • Đại học được công nhận bởi EU theo hệ thống Erasmus+.
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2020/11/img-people-03-larger.jpg

With an exceptional people around us, and an average tenure of ten years, I am proud that people choose to join Amwerk.

Vương quốc Anh

Senior Leader Bureau UK

 • Giới thiệu
 • Công nhận

Senior Leader Bureau [UK] là hệ thống khảo thí và đánh giá năng lực chuyên gia theo khung lực nghề nghiệp quốc gia Anh Quốc. Senior Leader có nhiệm vụ đánh giá năng lực của một chuyên gia và công nhận năng lực của chuyên gia đạt hay không đạt so với khung năng lực nghề nghiệp và các tiêu chí mà chính phủ Anh Quốc quy định cho từng vị trí nghề nghiệp.

Senior Leader Bureu [UK] chỉ đánh giá những ứng viên đã có văn bằng từ Thạc sĩ hoặc Level 7 Diploma trở lên. Chứng nhận của Senior Leader Bureau cũng chỉ cấp cho ứng ai đáp ứng cả văn bằng học thuật (từ Thạc sĩ trở lên) và năng lực nghề nghiệp (từ Senior Leader trở lên).

100% các tiêu chuẩn đánh giá dựa vào hệ thống năng lực nghề nghiệp cấp cao của Vương Quốc Anh với các tiêu chuẩn sau:• Senior Leader Certified (UK Gov Standard No. ST0480 )

 • Senior Leader Certified (UK Gov Standard No. ST0480 )
 • Academic Professional Certified (UK Gov Standard No. ST0477)
 • Internal audit professional Certified (UK Gov Standard No. ST0610)
 • Senior investment and commercial banking professional Certified (UK Gov ST. No. ST0561)
 • Operational research specialist Certified (UK Gov Standard No. ST0884)
 • Senior People Professional Certified (UK Gov Standard No. ST0813)

Senior Leader Bureau UK tư vấn và chuyển giao toàn bộ tiêu chuẩn đánh giá của chính phủ Anh Quốc.

https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2020/11/img-people-03-larger.jpg
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2020/11/img-people-03-larger.jpg

With an exceptional people around us, and an average tenure of ten years, I am proud that people choose to join Amwerk.

Học và ứng dụng tại nơi làm việc, nhận bằng từ Đại học Châu Âu

Nộp hồ sơ Apprenticeship theo nguyên tắc đăng ký trước trợ phí trước (mức trợ phí tối thiểu 90%)

https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2020/11/img-employees-talking-1280x1280.jpg
Khác biệt

Apprenticeship # Đào tạo truyền thống

Apprenticeship có nhiều khác biệt so với mô hình đào tạo truyền thống và được xem là mô hình đào tạo quan trọng cho học tập suốt đời.
Học tại nơi làm việc
Áp dụng ngay cho công việc
Viết nhật ký thay cho làm Bài tập
Đánh giá năng lực thay cho các kỳ thi
Tự sắp xếp tiến độ hoàn thành
Thời gian hoàn thành nhanh chóng
Tiêu chí đánh giá toàn diện
Tận dụng được năng lực tích luỹ
Được trợ phí tối thiểu 90%
Bằng kép từ Châu Âu
Chứng minh năng lực ngay tại chỗ làm
Được huấn luyện thực hành