Đăng ký Apprenticeship

Apprenticeship là mô hình huấn luyện tại nơi làm việc và tích luỹ năng lực để được công nhận và cấp văn bằng từ các đại học đối tác. Chương trình được trợ phí tối thiểu 80% so với học phí học tại Châu Âu.
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2023/08/laughing-man-walking-or-students-on-university-ca-2023-01-18-06-12-32-utc-1280x1280.jpg

Trợ phí 90%

Học viên được trợ phí tối thiểu 90% và nhận được văn bằng từ đại học uy tín Châu Âu.
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2023/08/university-graduates-at-graduation-ceremony-2021-08-26-22-30-02-utc-1280x1280.jpg

Nhận 2 Thạc sĩ

Nhận 2 bằng Thạc sĩ độc lập từ đại học đối tác đến từ Thuỵ Sĩ, Pháp và Croatia.
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2023/08/horizontal-shot-of-multiethnic-investors-study-inv-2021-08-31-04-22-08-utc-1280x1280.jpg

Học tại chỗ làm

Chương trình áp dụng mô hình S.T.E.P độc quyền giúp lĩnh hội kiến thức mà không phải du học.
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2023/08/drink-production-employee-works-on-beer-manufactu-2022-12-16-07-05-48-utc-1280x1280.jpg

Ứng dụng tại chỗ

Toàn bộ kiến thức đã học được áp dụng ngay vào chỗ làm với sự hướng dẫn của chuyên gia

Khác biệt của LAS ApprenticeshipKhác biệt với đào tạo truyền thốngCareers

Apprenticeship được đánh giá là mô hình đào tạo hiệu quả, thực dụng và nhanh chóng vì tập trung vào khung năng lực cho từng vị trí theo khung năng lực quốc gia Châu Âu. Sau khi đạt yêu cầu năng lực, ứng viên sẽ được cấp bằng từ đại học đối tác.
Học tại nơi làm việc
Áp dụng ngay cho công việc
Viết nhật ký thay cho làm Bài tập
Đánh giá năng lực thay cho các kỳ thi
Tự sắp xếp tiến độ hoàn thành
Thời gian hoàn thành nhanh chóng
Tiêu chí đánh giá toàn diện
Tận dụng được năng lực tích luỹ
Được trợ phí tối thiểu 90%
Bằng kép từ Châu Âu
Chứng minh năng lực ngay tại chỗ làm
Được huấn luyện thực hành từ chuyên gia địa phương

LAS Việt Nam là đơn vị triển khai mô hình Apprenticeship đầu tiên tại Việt Nam với sự công nhận kết quả năng lực từ đại học đối tác

Toàn bộ quy trình Apprenticeship được kiểm định
ASIC UK & HEAD Germany
012345678900123456789001234567890%

Công nhận

Quy trình đáp ứng theo EU Framework for Effective and Quality Apprenticeship.
012345678900123456789001234567890%

Theo tiêu chuẩn

Toàn bộ tiêu chuẩn đánh giá theo khung năng lực của chính phủ Anh Quốc.
01234567890+

Bằng kép

Ứng viên được nhận song bằng từ các đại học uy tín từ Thụy Sĩ, Pháp, Croatia.
01234567890

Đầu tiên Việt Nam

Apprenticeship đầu tiên Việt Nam với hỗ trợ đánh giá năng lực từ LAS Việt Nam