Chính sách Apprenticeships tại các quốc gia

Apprenticeships là mô hình đào tạo được công nhận rộng rãi và được nhiều quốc gia đưa vào hệ thống đào tạo chính thức cấp quốc gia. Các thông tin dưới đây giúp các bạn hiểu hơn về việc áp dụng Apprenticeship tại các nước. Chúng tôi xin giữ nguyên bản gốc tiếng Anh để đảm bảo nội dung.
All