MI Swiss Apprenticeship

Làm để học
Học để làmApprenticeship

Apprenticeship là gì?

Apprenticeship là chương trình đào tạo trên công việc kết hợp nhận văn bằng. Sau khi chứng minh đạt năng lực theo khung năng lực quốc gia, học viên sẽ được chuyển đổi năng lực thành văn bằng học thuật.

Apprenticeship được xem là mô hình đào tạo tiên tiến, thực dụng và hiệu quả khi có thể vận dụng kiến thức vào nơi làm việc, đồng thời không phải bỏ công việc đang làm và không mất quá nhiều thời gian lên lớp như mô hình đào tạo truyền thống.

Với mô hình S.T.E.P độc quyền, học viên sẽ từng bước được dẫn dắt để biết cách so sánh giữa bài giảng và thực tế, biết cách viết nhật ký công việc, biết cách chứng minh năng lực cũng như có thể làm các bài tập theo yêu cầu.

Apprenticeship được công nhận toàn Châu Âu là mô hình đào tạo chính thức, có luật định và áp dụng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với APEL.Q, Apprenticeship cũng là mô hình quan trọng phục vụ cho học tập suốt đời (Life-long Learning).

Về MI Swiss Apprenticeship

MI Swiss Apprenticeship là chương trình Apprenticeship được triển khai toàn cầu bởi Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss) với sự phối hợp với các đại học Châu Âu để đồng công nhận kết quả và cấp văn bằng.

Chương trình trợ phí tối thiểu 80% cho học viên quốc tịch Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp sẽ nhận được văn bằng từ đại học Châu Âu với đầy đủ kiểm định uy tín.

Mô hình S.T.E.P

1. Self-study (Tự học)70%
2. Training (Đào tạo ứng dụng)80%
3. Evidences (Bằng chứng năng lực)90%
4. Projects (Dự án tốt nghiệp)100%

01Trợ phí 80%

Học viên được trợ phí tối thiểu 80% cho chương trình lấy văn bằng từ đại học đối tác.

02Nhiều công nhận

Được công nhận và nhận đồng thời nhiều văn bằng độc tập từ nhiều đại học đối tác.

03Học tại chỗ làm

Chương trình áp dụng mô hình S.T.E.P độc quyền giúp lĩnh hội kiến thức mà không phải du học.

04Ứng dụng tại chỗ

Toàn bộ kiến thức đã học được áp dụng ngay vào chỗ làm với sự hướng dẫn của trợ giảng.
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2023/08/group-of-friends-having-fun-together-outdoors-2022-03-22-14-34-09-utc-scaled-e1692612065256.jpg
Triển khai độc quyền

LAS Việt Nam

LAS Việt Nam, thành viên của London Academy of Sciences United Kingdom là đơn vị triển khai độc quyền chương trình Apprenticeship tại Việt Nam với sự uỷ quyền chính thức của Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss).
Hỗ trợ học thuật và trợ giảng
Hướng dẫn viết nhật ký công việc và chứng minh năng lực
Kiểm tra bằng chứng và năng lực trước khi chuyển sang đại học đối tác.
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2023/09/coat-arm-of-LAS-e1694835021271.png
Cử nhân Quản trị kinh doanh

Cử nhân Quản trị kinh doanh

BBA và BSc in Organization từ Thuỵ Sĩ và Pháp

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

MBA và MSc in Organization từ Pháp và Croatia.

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ Quản trị Nhân sự

Thạc sĩ Quản trị Nhân sự

MBA và MA in HR từ Pháp và Croatia

Thạc sĩ Quản trị Nhân sự

Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Thạc sĩ Quản lý giáo dục

MBA và MSc in Education từ Pháp và Croatia

Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Đối tácCông nhận và Cấp bằng

Đại học đối tác đánh giá Apprenticeship, APEL và cấp bằng
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2023/08/westminster-abbey-and-big-ben-in-the-london-skylin-2021-08-31-23-39-19-utc-1280x1280.jpg
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2023/08/westminster-abbey-and-big-ben-in-the-london-skylin-2021-08-31-23-39-19-utc-1280x1280.jpg

Tiêu chuẩn ApprenticeshipStandards

Toàn bộ quy trình và tiêu chuẩn triển khai Apprenticeship được tư vấn bởi Senior Leader Bureau United Kingdom, tuân thủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp do chính phủ Anh Quốc ban hành.

Bạn muốn tham gia?
Hãy gửi hồ sơ đăng ký về chúng tôi

Workshop tư vấn

Bạn muốn
thêm thông tin?Workshop

Hãy gửi email về support@las.org.vn để được tham gia các buổi tư vấn miễn phí. Lưu ý do đây là chương trình trợ phí nên sẽ triển khai theo nguyên tắc đăng ký ưu tiên ứng viên đăng ký trước.
Điện thoại

0909-090-681

Follow us
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2023/08/business-people-in-creative-office-consulting-a-pr-2021-08-26-12-07-35-utc-1280x640.jpg