Chính sách chất lượng

Tiêu chuẩn đánh giá theo khung năng lực nghề nghiệp của chính phủ Anh và quy trình Apprenticeships áp dụng theo "Recommendation on a European Framework for Quality and Effective Apprenticeships" của Liên Minh Châu Âu.

Tiêu chuẩn đánh giáKhung năng lực quốc gia Anh QuốcUK

Toàn bộ khung năng lực áp dụng để đánh giá kết quả Apprenticeship được tư vấn bởi London Academy of Sciences United Kingdom, áp dụng khung năng lực cho từng vị trí được ban hành bởi chính phủ Anh Quốc.
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2023/08/westminster-abbey-and-big-ben-in-the-london-skylin-2021-08-31-23-39-19-utc-1280x1280.jpg
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2023/08/women-looking-at-departure-information-london-uk-2022-03-04-01-54-31-utc-1280x1280.jpg

Khung năng lực Quốc gia UK

Toàn bộ khung năng lực đánh giá được ban hành bởi chính phủ Anh Quốc
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2023/08/teacher-helping-to-do-task-2022-05-30-22-39-48-utc-1280x1280.jpg

Huấn luyện thực hành

Hệ thống huấn luyện năng lực tại địa phương giúp biến bài giảng thành năng lực làm việc
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2023/08/university-graduates-at-graduation-ceremony-2021-08-26-22-30-02-utc-1280x1280.jpg

Công nhận & Cấp bằng

Toàn bộ quá trình Apprenticeship được công nhận bởi các đại học uy tín tại Châu Âu.
Muốn thêm thông tin?

Đăng ký để có thêm thông tin về Apprencticeship và chính sách trợ phí

Quy chuẩn đảm bảo chất lượng Apprenticeship của Liên Minh Châu Âu

Apprenticeship Switzerland triển khai bởi the London Academy of Sciences triển khai toàn cầu tuân thủ 14 nguyên tắc chất lượng của Liên Minh Châu Âu yêu cầu với một chương trình Apprenticeship độc lập và được công nhận.

Đảm bảo thông tin và thoả thuận trước khi bắt đầu
Đảm bảo năng lực đầu ra đáp ứng và tương thích
Hỗ trợ học thuật và trợ giảng từ địa phương
Kết hợp việc làm và việc học
Được sự ủng hộ của chủ doanh nghiệp
Không thay đổi thu nhập tại doanh nghiệp
Đảm bảo an toàn trong giai đoạn Apprencticeships
Tiêu chí đánh giá từ chính phủ Anh Quốc
Đảm bảo năng lực đầu ra có thể áp dụng tại doanh nghiệp
Dùng chính bài tập để cải tiến công việc
Lộ trình học và nhận bằng đa dạng, uyển chuyển
Hỗ trợ kiến thức trong quá trình thực hiện Work-based Project
Có thoả thuận về trách nhiệm miễn trừ
Có hoạt động theo dõi và hỗ trợ sau khi tốt nghiệp
Công nhận

Được công nhận và cấp bằng bởi

MI Swiss Apprenticeships được các đại học đối tác công nhận và cấp văn bằng sau khi hoàn tất:
Swiss Institute of Management and Sciences
VERN University, Croatia
University of Information Technology and Management (UITM Poland)
Swiss Information and Management Institute
https://apprenticeship.vn/wp-content/uploads/2023/08/symbol-of-paris-2021-08-26-17-20-16-utc-1280x1280.jpg

Khác với đào tạo truyền thống, Apprenticeship là chương trình huấn luyện năng lực tại nơi làm việc và được chuyển đổi thành văn bằng bởi các đại học đối tác.

Dr. Reza
Chancellor of Paris-U

Độc quyền từ Apprenticeships SwitzerlandMô hình S.T.E.PServices

Mô hình S.T.E.P áp dụng cho Apprenticeship giúp học viên từng bước biến lý thuyết thành năng lực thực hành và có thể chứng minh với cơ quan và trường đại học.

Self-Study

Tự học với video bài giảng từ giảng viên nước ngoài và hệ thống hỗ trợ học thuật từ LAS VN

Training competency

Học viên tham gia các buổi huấn luyện năng lực thực hành từ chuyên gia đến từ doanh nghiệp.

Evidence

Tập hợp bằng chứng để chứng minh năng lực của mình đạt với khung năng lực Quốc gia Châu Âu.

Project

Thực hiện dự án ứng dụng năng lực đã lĩnh hội ngay tại doanh nghiệp với chuyên gia hướng dẫn.

Trách nhiệm miễn trừ

Nhằm đảm bảo quyền lợi của học viên, minh bạch trong thông tin cũng như đảm bảo hợp các quy định pháp luật và các điều ước quốc tế, xin vui lòng đọc kỹ thông tin trước khi nộp hồ sơ Apprencticeship.