Bulgaria

Професионалното обучение се организира от различни и много обучителни организации в цялата страна. Няма единна платформа, на която да се публикуват предложения за професионално обучение.

Списък на професиите за професионално  обучение

http://www.bgstuff.net/files/novi-doc2/spisak_poo_2011-06-13.pdf

На интернет страницата на Националната агенция за професионално образование и обучение и може да се намери списък на лицензираните организации и по кои професии всяка от тези обучителни организации провежда обучения

http://www.navet.government.bg/bg/licenz/Registers

Регионалните занаятчийски камари създават и поддържат регистър на занаятчиите, които са техни членове. Регистрите се публикуват на интернет страницата на съответната регионална занаятчийска камара (https://sites.google.com/site/nzkamara/home/struktura/regionalni-kamari). Кандидатите могат да се обърнат към занаятчийските предприятия с молба да започнат обучение при тях.

Министерство на труда и социалната политика

Агенция по заетостта

www.az.government.bg

http://www.az.government.bg/pages/profesionalna-kvalifikaciya/